I am Neuroscience PhD, a humanist, skeptic, feminist, avid reader, science enthusiast, woolly-liberal über-nerd, and, as of October 2015, father to the Lykketroll.

I moved from England to Norway in January 2012 and live in Lørenskog with my wife, the Lykketroll, and our two aging rescue cats, Socrates and Schrödinger. 

I am on paternity leave from the 4th of July to the 18th of November. 

The job I am on leave from is as an  Associate Professor and Head of Studies at the Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. My background is in child neurodevelopment (my PhD looked into the relationship between fatty acids like omega-3 and cognitive development in young children) but I now work on a hodge-podge of things roughly within the field of Universal Design of ICT 50% of the time, the other 50% of my time I am Head of the 'General' Studies (Allmenn in Norwegian) Unit, which is comprised of around 24 academics within a range of fields, including mathematics, physics, Norwegian, and technology and leadership.

In between working and doing the usual dad things,  I like hiking and running in the beautiful Norwegian outdoors, cooking and playing video games. 

If I believed in souls I would say that mine was born in Norway. 

I plan to sleep when I'm dead.

Bør jobbsøkere være anonyme?

For de som ikke har lest det, anbefaler jeg å lese denne, som forklarer hvorfor dette har blitt skrevet og hvorfor det innholder så mange småfeil/er litt ugrammatisk


Selv om aktiv diskriminering på grunn av etniskbakgrunn er ulovlig, finnes det mange måter at innvandrere, eller de som har et utenlands klingende navn, blir diskriminert mot når det gjelder arbeidslivet. En statistikk fra en undersøkelse gjennomført av forskere ved Institutt for samfunnsforskning som beviser at arbeidssøkere med navn som ikke ser etnisk norsk ut har 25 % lavere sjanse for å bli innkalt til jobbintervju. Den samme undersøkelsen viser også at i dette tilfelle ble menn diskriminert mot i større grad enn kvinnene.  

Statistikkene fra denne norske undersøkelsen stemmer med funnene fra forskning gjennomført i Storbritannia som jeg er kjent med. Det er klart at alle har forventninger og ha stereotypiske holdninger men de bør spille ingen rolle når man evaluere om noen passer til en jobb. Det som må være i fokus er at jobbsøkeren har de emner og ferdigheter som kreves, ikke andre ting som ikke er aktuelt. Jeg skjønner at arbeidsgivere er muligens bekymret at de som overfladisk ikke vises norske kanskje har problemer med, for eksempel, språket, men den type ting kan de bekrefte konkrete gjennom CV-en og søknaden.

Anonyme søknader vil hjelpe mot diskriminering, men ikke alle er enig i det kommer til å løse problemene helt. Lars Jacob Hiim, fungerende avdelingsdirektør i NHO, tror at om arbeidsgiverne blir påtvunget til å bruke en anonym rekrutteringsprosess, kommer de til å bruke personlige nettverk for å finne nye ansatte stadig oftere. Ifølge Hiim er diskriminering kanskje mer sannsynlig dersom arbeidsgivere benytter sine kontaktnett i enda større grad og dermed forsikrer at stillingen ikke er åpent til alle. Jeg er usikker om det stemmer and synes at det en svak unnskyldning for vedlikehold av dårlige rekrutteringspraktiser. Jeg synes at fordelene med å sette fokus bare på de emner og ferdigheter arbeidssøkerne har oppveier denne ulempen Hiig hevder.

Det å gjøre jobbsøkere anonyme takler både etnisk og kjønn diskriminering på en effektiv og lett måte. For min del er det vanskelig å komme på noe grunn til at det ikke skal bli implementert med en gang.         

Recipe: Tomato and bean curry

Recipe: Spicy potato crisps