I am Neuroscience PhD, a humanist, skeptic, feminist, avid reader, science enthusiast, woolly-liberal über-nerd, and, as of October 2015, father to the Lykketroll.

I moved from England to Norway in January 2012 and live in Lørenskog with my wife, the Lykketroll, and our two aging rescue cats, Socrates and Schrödinger. 

I am on paternity leave from the 4th of July to the 18th of November. 

The job I am on leave from is as an  Associate Professor and Head of Studies at the Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. My background is in child neurodevelopment (my PhD looked into the relationship between fatty acids like omega-3 and cognitive development in young children) but I now work on a hodge-podge of things roughly within the field of Universal Design of ICT 50% of the time, the other 50% of my time I am Head of the 'General' Studies (Allmenn in Norwegian) Unit, which is comprised of around 24 academics within a range of fields, including mathematics, physics, Norwegian, and technology and leadership.

In between working and doing the usual dad things,  I like hiking and running in the beautiful Norwegian outdoors, cooking and playing video games. 

If I believed in souls I would say that mine was born in Norway. 

I plan to sleep when I'm dead.

Alternativ medisin og naturmidler

For de som ikke har lest det, anbefaler jeg å lese denne, som forklarer hvorfor dette har blitt skrevet og hvorfor det innholder så mange småfeil/er litt ugrammatisk


Alle er naturligvis opptatt med helse og kroppen sin og det finnes mange forskjellige metoder og midler som kan brukes til å behandle hverdagsplager som nesten alle av og til slite med. Stadig flere bruk alternativ medisin og naturprodukter i Norge. Ifølge statistikker fra NRK sitt program Folkeopplysningen har nordmenn brukt over 1,5 milliarder årlig på alternativ helsebehandling. I tillegg er det statistikker som viser at en tredjedel av befolkningen i Norge har forsøkt alternativ behandling det siste året, og alternative behandlingsformer mest populært hos kvinner.   

For å kunne snakke om alternativ medisin, og naturprodukter som er en del av det, er det viktig å forklare hva ordet «alternativ» inneholder. Det vi tradisjonelt sett kaller «skolemedisin» er basert forskning som har fulgt, så nøye som mulig, den vitenskapelige metoden, og gjerne «Randomised Controlled Trials», som er den beste måten vi har for å teste om behandlingsmetoder virkelig funker og kan føres tilbake til andre årsaker, som placeboeffekten. Bruk av «alternative» behandlingsformer, for eksempel akupunktur, homeopati og reiki, er ikke nødvendigvis basert på forskingsresultater på samme måten. NAFKAM, Norgest nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, bruker begrepet "erfaringsbasert" medisin. Istedenfor å stole på rent viteskaplige bevis, som er mye med krevende å utføre, og derfor mer troverdig, bruke de hva folk føler og rapportere som bevis.  

Reglen er ganske enkelt: Vitenskapelig bevis er alt. Om det funker er det ikke «alternativ» lenger, det bare blir en del av det vi kaller skolemedisin.  Dette krav for vitenskapelig bevis og troverdig forskningsresultater er årsaken til at de fleste alternative behandlingsmetoder fremdeles ikke er godkjent, selv om de blir stadig mer populært hos yngre leger og blant publikum.

Mange alternative behandlingsmetoder er basert på ideer som ikke kan forklares på den måten vi forstå hvordan verden funker og er rett og slett bare tull: de bryter fysiske lover eller er avhengig av ideer om kroppen som er helt meningsløs og stå i motesetning til alt vi virkelig vet om biologi. Homeopati er et godt eksempel. Homeopater og deres tilhengere hevder at vann har en «hukommelse» som får homeopatiske piller til å funke uten at disse pillene inneholder et eneste atom av det vi kan kaller en aktiv ingrediens.

Jeg føler meg veldig lei og frustrert med de som produsere og selge disse produkter som lover gull og grønne skoger, og lure folk som er kanskje syke og desperate for å finne noe som kan hjelper dem. Samtidig prøver de å underminere tro på ordentlig medisin og det kan ha livsfarlige konsekvenser.  Å velge en alternativ behandlingsform er uten unntak å kjøpe en illusjon, men kroppen, helse og placeboeffekten er så kompliserte at det er en illusjonen som vanskelig å se gjennom.  

Recipe: Spicy potato crisps

Week 9 Book review: Golden Meaning - Fifty-Five Graphic Experiments by Lucienne Roberts and Rebecca Wright