I am Neuroscience PhD, a humanist, skeptic, feminist, avid reader, science enthusiast, woolly-liberal über-nerd, and, as of October 2015, father to the Lykketroll.

I moved from England to Norway in January 2012 and live in Lørenskog with my wife, the Lykketroll, and our two aging rescue cats, Socrates and Schrödinger. 

I am on paternity leave from the 4th of July to the 18th of November. 

The job I am on leave from is as an  Associate Professor and Head of Studies at the Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. My background is in child neurodevelopment (my PhD looked into the relationship between fatty acids like omega-3 and cognitive development in young children) but I now work on a hodge-podge of things roughly within the field of Universal Design of ICT 50% of the time, the other 50% of my time I am Head of the 'General' Studies (Allmenn in Norwegian) Unit, which is comprised of around 24 academics within a range of fields, including mathematics, physics, Norwegian, and technology and leadership.

In between working and doing the usual dad things,  I like hiking and running in the beautiful Norwegian outdoors, cooking and playing video games. 

If I believed in souls I would say that mine was born in Norway. 

I plan to sleep when I'm dead.

Bør kongedømmet (monarkiet) beholdes i Norge?

For de som ikke har lest det, anbefaler jeg å lese denne, som forklarer hvorfor dette har blitt skrevet og hvorfor det innholder så mange småfeil/er litt ugrammatisk


Norge har hatt sitt kongedømme siden 1905, etter at nordmenn endelig fikk sitt eget land som var uavhengig av både Danmark og Sverige. I praksis har ikke kongen makt; ifølge kongehuset.no, selv om kongen er Norges formelle overhode, er oppgave hans bare representative og seremonielle.  I dag, ligger makten og emner for å styre landet hos Regjeringen, som er demokratisk valgt, ikke hos kongen, slik at det står i Grunnloven.

Ikke alle er fornøyd med slike arvelige systemer. Sosialistisk Venstrepartiet (SV) mener at kongedømmet er en foreldet statsform og at i et demokratisk land skal ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. Jeg er helt enig med dem: det å bli født i riktig stedet på riktig tiden er ikke godt nok. Selv om det norske monarkiet ikke har makt, får de mange privileger uten å ha «fortjent» det. Etter min mening, er det urettferdig og udemokratisk at slike privileger er arvelig, særlig når enkelte medlemmer av den norske kongefamilien, for eksempel Martha Louise, bruker pengene «sine» (altså skattebetalende norske borgere) på en forferdelig og ufornuftig måte, med "englerskoler" for eksempel.

Det med Mette-Marit er en latterlig sak men Norge har i hvert fall et monarki med en nokså passiv rolle i dagens samfunn. Storbritannia er også et demokrati med et monarki, men der er det ikke så lett å si at dronningen og resten av familien har bare seremonielle oppgaver og er politisk nøytral. Det var en stor sak ikke for så lenge siden da det var oppdaget at Prins Charles, hadde skrevet flere brev til forrige regjeringens politikere som hadde inneholdt personlige meninger om politiske saker. De brevene var klare bevis at han hadde prøvde å påvirke politiske avgjørelser og misbrukt makten sin. På forskjellige måter er Prins Charles og Martha Louise gode eksempler av hva som skjer når viktige samfunnsposisjoner gå i arv. Begge to ikke har fortjent makten eller penger, og begge to, på sine egne måter, har misbrukt sine privileger.

Jeg skjønner det litt at mange i Norge vil beholder monarkiet fordi de er stolt at landet har sin egen kongefamilie, særlig etter at landet var under enten Danmark eller Sveriges kontroll i mange hundre år, og at monarkiet ikke egentlig har makt, men for et land som er så opptatt med likestilling, flatt struktur og at alle skal bli behandlet likt, er det, for meg, litt vanskelig å skjønne hvorfor Norge er ikke en republikk ennå.

Week 9 Book review: Golden Meaning - Fifty-Five Graphic Experiments by Lucienne Roberts and Rebecca Wright

#fullmakeupselfie