I am Neuroscience PhD, a humanist, skeptic, feminist, avid reader, science enthusiast, woolly-liberal über-nerd, and, as of October 2015, father to the Lykketroll.

I moved from England to Norway in January 2012 and live in Lørenskog with my wife, the Lykketroll, and our two aging rescue cats, Socrates and Schrödinger. 

I am on paternity leave from the 4th of July to the 18th of November. 

The job I am on leave from is as an  Associate Professor and Head of Studies at the Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. My background is in child neurodevelopment (my PhD looked into the relationship between fatty acids like omega-3 and cognitive development in young children) but I now work on a hodge-podge of things roughly within the field of Universal Design of ICT 50% of the time, the other 50% of my time I am Head of the 'General' Studies (Allmenn in Norwegian) Unit, which is comprised of around 24 academics within a range of fields, including mathematics, physics, Norwegian, and technology and leadership.

In between working and doing the usual dad things,  I like hiking and running in the beautiful Norwegian outdoors, cooking and playing video games. 

If I believed in souls I would say that mine was born in Norway. 

I plan to sleep when I'm dead.

Er universitetsutdannelse for teoretisk til å være en forberedelse til arbeidslivet?

For de som ikke har lest det, ambefaler jeg å lese denne, som forklarer hvorfor dette har blitt skrevet og hvorfor det innholder så mange småfeil/er litt ugrammatisk


Ifølge statistikken fra en undersøkelse gjennomført av Spekter, er 60 % av toppledere misfornøyd med ansatte som kommer fra universitet. Statistikken viser at det finnes en forskjell mellom universiteter og enkelte bedrifter i krav eller forventing til hva universitetsstudenter burde kunne i hensyn til hva de kan i praksis og det de har lært ‘i klasserommet’. For å løse dette problemet har universitetsstudenter i Danmark får muligheten til å få godskrevet studiepoeng for praksisforhold i bedrifter, slik at praksis er integrert i deres studieprogrammer.

Mens jeg gjennomførte bachelorgraden min tok jeg ett års praksisopphold hos Cardiff Universitets psykologi institutt. Det var ikke slik at det var obligatorisk men de fleste studenter tok sjansen for å arrangere seg en yrkesrelatert jobb gjennom andre og tredje året av studiet.

Det var veldig nyttig for meg for å kunne jobbe som en ordentlig forsker men i et trygg miljø hvor det var forstått at jeg fortsatt trengte litt støtte. Det er en ting å lære om vitenskapelige metoder og psykologiske eksperimenter gjennom en forelesning, og det er noe helt annet å gjøre det i praksis når man må ta vare på alt som skjer mens du jobbe med faktiske studiedeltakere eller pasienter.

For meg er svaret til spørsmålet litt avhengig av hvilke emner vi egentlig snakker om. Med noen emner, yrker eller fagområder er det kanskje mere viktig å ha praktisk erfaring (for eksempel som lege) enn andre. Men uansett synes jeg at det er veldig viktig og få muligheten til å koble teoretiske kunnskap med det som skjer ‘i virkeligheten’ når man arbeider.

Jeg er enig med Knut Imerslund sin påstand i Dagbladet at det er viktig å få erfaring med ting som er veldig viktig men er kanskje noen ganger undervurdert. Ting som medmenneskelighet, toleranse og menneskeverdighet osv. utvikles best når man må jobbe med andre folk. Det spiller ingen rolle om man kan alt fra pensum hvis man ikke kan samarbeid med andre på en effektiv måte eller ikke kan tilpasse det som ar blitt lært med det som trenges i samfunnet. For meg er det klart at jo mer praksis studenter få jo bedre forberedt studenter er til det de skal møte i arbeidslivet sitt.

Er det risikabelt å bruke Facebook?

Week 8 Book review: A Billion Jokes (Volume 1) By Peter Serafinowicz